Pomiar temperatury topnienia

Nowoczesny system do oznaczania temperatury punktu topnienia daje szereg nowych możliwości. Oznaczaj temperaturę punktu topnienia oraz zakres topnienia w bardzo dokładny sposób. Automatyczny pomiar światła przepuszczonego oraz zsynchronizowana z nim możliwość obserwacji za pomocą kamer rejestrujących światło odbite stanowią gwarancję wykonania wiarygodnych pomiarów. Jednoczesny pomiar maksymalnie 6 próbek oraz krótki czas podgrzewania i schładzania – to konsekwencja wykonywania pomiaru w zamkniętej komorze.

Model
Opis
Cena
Pomiar temp. topnienia ze sterowaniem mikroprocesorowym
6400.00 zł NETTO
Pomiar temp. topnienia ze sterowaniem mikroprocesorowym
7800.00 zł NETTO
Pomiar temp. topnienia ze sterowaniem mikroprocesorowym
8100.00 zł NETTO
Manualny, studencki aparat do pomiaru temperatury topnienia
5100.00 zł NETTO
W pełni automatyczny aparat w konkurencyjnej cenie
14200.00 zł NETTO
Tani aparat kapilarny przeznaczony do celów dydaktycznych.
5000.00 zł NETTO
W pełni automatyczny aparat z cyfrową kamerą
18100.00 zł NETTO