Młoty Charpy’ego

Do 50 J

Młoty Charpy'ego to urządzenia za pomocą którego dokonuje się pomiaru udarności poszczególnych materiałów w postaci specjalnie przygotowanych próbek. Służą do określania jakości produkcji, kontroli wstępnej i  końcowej materiałów oraz produktów w laboratoriach.  Określają wartość wykonanej pracy uderzeniowej,  która jest miarą odporności materiału  na  uderzenia zgodnie z normami:   DIN,  EN,  ASTM oraz ISO.  Wielkość pracy uderzeniowej zależy między innymi od czynników takich jak:  prędkość deformacji,  koncentracja,  charakter naprężeń  w  testowanym materiale, temperatura czy struktura materiału. 

Model
Opis
Cena
Młot wahadłowy do badania udarności tworzyw sztucznych do 5 J metodami Charpy’ego oraz Izoda.
70600.00 zł NETTO
Powiązane produkty
Brak