Młoty Charpy’ego

Do 750 J

Młoty Charpy'ego to urządzenia za pomocą którego dokonuje się pomiaru udarności poszczególnych materiałów w postaci specjalnie przygotowanych próbek. Służą do określania jakości produkcji, kontroli wstępnej i  końcowej materiałów oraz produktów w laboratoriach.  Określają wartość wykonanej pracy uderzeniowej,  która jest miarą odporności materiału  na  uderzenia zgodnie z normami:   DIN,  EN,  ASTM oraz ISO.  Wielkość pracy uderzeniowej zależy między innymi od czynników takich jak:  prędkość deformacji,  koncentracja,  charakter naprężeń  w  testowanym materiale, temperatura czy struktura materiału.