Lab-el LB-701 z LB-706BP

Panel LB-706B jest specjalizowanym mikrokomputerem pomiarowym współpracującym z zewnętrznymi sondami, przeznaczonym do pomiaru i rejestracji temperatury, wilgotności i ciśnienia. Urządzenie wpółpracuje z sondą temperatury i wilgotności LB-701. Ten termometr higrometr z sondą wyświetla wyniki pomiarów na wbudowanym wyświetlaczu LCD. Wyniki mogą być odczytywane poprzez port szeregowy do komputera PC albo wysyłane na drukarkę. Urządzenie jest również rejestratorem, posiada wewnętrzną pamięć danych gdzie zapisywane są wyniki pomiarów w odstępach zdefiniowanych przez użytkownika. Dane rejestratora temperatury i wilgotnościmogą być przesłane do komputera bądź wydrukowane.

  • Pomiar
    Zakres
    Rozdzielczość
Cena:

2585.00 zł NETTO

Dodaj do koszyka

Zapytaj
o szczegóły

Przemysłowe do powietrza
Rejestratory
Przemysłowe

Lab-el LB-701 z LB-706BP

- zewnętrzna sonda temperatury i wilgotności,
- przenośny rejestrator temperatury i wilgotności powietrza,
- rejestrator ciśnienia powietrza,
- temperatura powietrza, wilgotność względna powietrza, temperatura punktu rosy, zawartość pary wodnej (ppmobj),
- przyrząd bateryjny, przenośny,
- świadectwo wzorcowania,
- ciśnienie atmosferyczne (opcja B),
- pomiar dwóch temperatur w szerokim zakresie (opcja T),
- interfejs USB do PC,
- pomiary w terenie,
- nadzór temperatury i wilgotności w pomieszczeniach,
- badania mikroklimatu,

Zakres pomiaru wilgotności: 10...95 proc.

Zakres pomiaru temperatury:: -40...+85 °C

Niepewność pomiaru temp:: +/- 0,1°C, +/- 1 ost. cyfra

Niepewność pomiaru wilg:: +/- 2.0 proc. ; +/- 4.0 proc.

Rozdzielczość temp:: 0,1°C albo 0,01°C

Rozdzielczość wilg:: 0,1 proc.

Temperatura punktu rosy:: -40,0..+100,0°C; 0,1°C

Obj. zaw. pary wodnej w powiet: 0..99999ppm

Zasilanie bateryjne: 4 baterie R6 (AA)

Zasilanie sieciowe: zasilacz stabilizowany 12V DC

Pamięć: 6250

Zakres pomiaru ciśnienia: 700...1100 hPa

Rodzaj

Przemysłowe do powietrza, Rejestratory, Przemysłowe,

Długość

157 mm

Wysokość

mm

Szerokość

53 mm

Waga