Balometry

Testo

Balometr to przyrząd będący odmianą anemometru. Służy do pomiarów prędkości oraz przepływu gazów, zwłaszcza powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji. Balometry pozwalają na szybki pomiar przepływu bez konieczności stosowania metody Log Czebyszewa. Składa się z kaptura pomiarowego osadzonego na specjalnie zaprojektowanym zestawie czujników. W zależności od rozwiązania konstrukcyjnego wartość przepływu objętościowego uzyskuje się na podstawie prędkości przepływu, kompensacji spadku ciśnienia.

Model
Opis
Cena
Balometr służący do pomiarów natężenia przepływu powietrza, temperatury i wilgotności na kratkach i anemostatach.
8000 zł NETTO
Powiązane produkty
Brak