Refraktometry

Cyfrowe

Refraktometry są szczególnie powszechnie stosowane w rolnictwie i przemyśle spożywczym. Pomiary w tych branżach mają swoją specyfikę. Branża spożywcza ze względu na niebezpieczeństwo dla zdrowia spowodowane szkodliwymi właściwościami produktu wymaga szczególnie wysokiej dokładności, którą mogą zapewnić tylko urządzenia cyfrowe. W sprzedaży oferujemy refraktometry przeznaczone do mierzenia zasolenia, poziomu cukrów (m.in. w winie) i innych zastosowań laboratoryjnych.
Model
Opis
Cena
Do pomiaru poziomu cukrów 0–95 %Brix
~20200.00 zł NETTO
Cyfrowe refraktometry z kontrolą temperatury Peltiera
~25120.00 zł NETTO
Do pomiaru poziomu cukrów 0–95 %Brix
~25120.00 zł NETTO
Cyfrowe refraktometry z kontrolą temperatury Peltiera
~27700.00 zł NETTO
Cyfrowe refraktometry z kontrolą temperatury Peltiera
~28100.00 zł NETTO
Cyfrowe refraktometry z kontrolą temperatury Peltiera
~32400.00 zł NETTO
Cyfrowe refraktometry z kontrolą temperatury Peltiera
~32900.00 zł NETTO
Cyfrowe refraktometry z kontrolą temperatury Peltiera
~38950.00 zł NETTO
Cyfrowe refraktometry z kontrolą temperatury Peltiera
~45980.00 zł NETTO