Refraktometry

Cyfrowe

Refraktometry są szczególnie powszechnie stosowane w rolnictwie i przemyśle spożywczym. Pomiary w tych branżach mają swoją specyfikę. Branża spożywcza ze względu na niebezpieczeństwo dla zdrowia spowodowane szkodliwymi właściwościami produktu wymaga szczególnie wysokiej dokładności, którą mogą zapewnić tylko urządzenia cyfrowe. W sprzedaży oferujemy refraktometry przeznaczone do mierzenia zasolenia, poziomu cukrów (m.in. w winie) i innych zastosowań laboratoryjnych.
Model
Opis
Cena
Do pomiaru poziomu cukrów 0–95 %Brix
~20200.00 zł NETTO