Pomiar temperatury topnienia

Punkt topnienia

Nowoczesny system do oznaczania temperatury punktu topnienia daje szereg nowych możliwości. Oznaczaj temperaturę punktu topnienia oraz zakres topnienia w bardzo dokładny sposób. Automatyczny pomiar światła przepuszczonego oraz zsynchronizowana z nim możliwość obserwacji za pomocą kamer rejestrujących światło odbite stanowią gwarancję wykonania wiarygodnych pomiarów. Jednoczesny pomiar maksymalnie 6 próbek oraz krótki czas podgrzewania i schładzania – to konsekwencja wykonywania pomiaru w zamkniętej komorze.

Model
Opis
Cena
Manualny, studencki aparat do pomiaru temperatury topnienia.
6000.00 zł NETTO
Tani aparat kapilarny przeznaczony do celów dydaktycznych.
7500.00 zł NETTO