Pomiar temperatury topnienia

Punkt topnienia

Nowoczesny system do oznaczania temperatury punktu topnienia daje szereg nowych możliwości. Oznaczaj temperaturę punktu topnienia oraz zakres topnienia w bardzo dokładny sposób. Automatyczny pomiar światła przepuszczonego oraz zsynchronizowana z nim możliwość obserwacji za pomocą kamer rejestrujących światło odbite stanowią gwarancję wykonania wiarygodnych pomiarów. Jednoczesny pomiar maksymalnie 6 próbek oraz krótki czas podgrzewania i schładzania – to konsekwencja wykonywania pomiaru w zamkniętej komorze.

Model
Opis
Cena
W pełni automatyczny aparat z cyfrową kamerą
18100.00 zł NETTO
Tani aparat kapilarny przeznaczony do celów dydaktycznych.
5000.00 zł NETTO
Manualny, studencki aparat do pomiaru temperatury topnienia.
6000.00 zł NETTO
Pomiar temperatury topnienia ze sterowaniem mikroprocesorowym, prędkość nagrzewania próbki 1 lub 10 °C/min.
6200.00 zł NETTO
Pomiar temperatury topnienia ze sterowaniem mikroprocesorowym prędkość nagrzewania próbki od 0,2 do 10,0 °C/min (co 0,1 °C/min) .
7600.00 zł NETTO
Pomiar temperatury topnienia ze sterowaniem mikroprocesorowym prędkość nagrzewania próbki od 0,2 do 10,0 °C/min (co 0,1 °C/min) .
8100.00 zł NETTO