Gęstościomierze

Gęstość metodą oscylacji

Metoda oscylacji polega na wprowadzeniu niewielkiej ilości badanej próbki do U-rurki o regulowanej temperaturze. Mierzona jest częstotliwość drgań i obliczana gęstość badanej próbki z zastosowaniem stałej pomiarowej, wyznaczonej przez pomiar częstotliwości drgań U-rurki, wypełnionej materiałem odniesienia o znanej gęstości.

Model
Opis
Cena
Gęstość metodą oscylacji zakres 0–3 g/cm³, dokładność ±0.001 g/cm³
~33000.00 zł NETTO
Gęstość metodą oscylacji zakres 0–3 g/cm³, dokładność ±0.001 g/cm³próbki o wysokiej lepkości i agresywności
~34000.00 zł NETTO
Gęstość metodą oscylacji zakres 0–3 g/cm³, ±0.0001 g/cm³
~39000.00 zł NETTO
Gęstość metodą oscylacji zakres 0–3 g/cm³, dokładność ±0.0001 g/cm³
~39000.00 zł NETTO
Gęstość metodą oscylacji zakres 0–3 g/cm³, dokładność ±0.001 g/cm³, substancje niebezpieczne
~40000.00 zł NETTO
Gęstość metodą oscylacji zakres 0–3 g/cm³, dokładność ±0.0001 g/cm³, substancje niebezpieczne
~47000.00 zł NETTO
Gęstość metodą oscylacji zakres 0–3 g/cm³, dokładność ±0.001 g/cm³, automat
~75000.00 zł NETTO
Gęstość metodą oscylacji zakres 0–3 g/cm³, dokładność ±0.001 g/cm³, automat do próbek o dużej objętości
~76000.00 zł NETTO
Gęstość metodą oscylacji zakres 0–3 g/cm³, dokładność ±0.0001 g/cm³, automat
~82000.00 zł NETTO
Gęstość metodą oscylacji zakres 0–3 g/cm³, dokładność ±0.0001 g/cm³, automat do próbek o dużej objętości
~82000.00 zł NETTO
Easy D40 mierzy gęstość, ciężar właściwy, wartość Brix, % alkoholu i wiele innych parametrów.
39800 zł NETTO