Eksplozymetry

osobiste

Eksplozymetr to przyrządy przeznaczone do pomiaru stopnia zagrożenia wybuchem gazów i par cieczy palnych. Eksplozymetry mierzą stężenie czynnika palnego w powietrzu, porównują z granicami wybuchowości (najczęściej z dolną granicą wybuchowości). W razie przekroczenia ustawionego limitu włącza się alarm ostrzegający o zagrożeniu.

Model
Opis
Cena
Miernik służący do pomiaru Tlenu O2, gazów palnych LEL (metan) CH4/DGW, Siarkowodoru H2 S i tlenku węgla.
3980,00 zł NETTO
Powiązane produkty
Brak