Pomiar zawartości skrobii

Skrobia w ziemniakach

Wagi do pomiaru skrobi zaliczają się do grupy wag elektronicznych nielegalizowanych. Wagi te służą do określania procentowej zawartości skrobi w ziemniakach. Zasada działania wagi polega na zważeniu porcji ziemniaków w powietrzu, a następnie po zanurzeniu ich w wodzie. Na podstawie pozornej masy próbki (tej zanurzonej w wodzie) wyznaczana jest procentowa zawartość skrobi w ziemniakach.

Model
Opis
Cena
Wagi do pomiaru zawartości skrobi w ziemniakach
3700.00 zł NETTO