Połyskomierze

Połyskomierze

Połyskomierz to urządzenie pomiarowe do mierzenia połysku, mające zastosowanie w różnych dziedzinach gospodarki. Zasada działania połyskomierza polega na tym, że urządzenie emituje strumień białego, niespolaryzowanego światła pod określonym kątem mierzonym pomiędzy prostą równoległą do strumienia światła a prostą prostopadłą do badanej powierzchni. Spotyka się urządzenia o geometrii 20°, 45°, 60°, 75°, 85°. Geometria w tym przypadku oznacza kąt emisji światła mierzony do badanej powierzchni.

Model
Opis
Cena
Połyskomierz DT jednokątowy 60°
3200.00 zł NETTO
Połyskomierz TestAn DT-268 – trójkątowy 20°/60°/80°
5400 zł NETTO
Powiązane produkty
TestAn DT-268 20/60/80 5400 zł NETTO
> <
TestAn DT-060 Basic 3200.00 zł NETTO
> <