Wzorcowanie

Wzorcowanie jest to ogól czynności ustalających relację między wartościami wielkości mierzonej wskazanymi przez przyrząd pomiarowy a odpowiednimi wartościami wielkości fizycznych, realizowanymi przez wzorzec jednostki miary wraz z podaniem niepewności tego pomiaru.
Czynność wzorcowania przeprowadza się zwykle w celu oceny kondycji metrologicznej wzorcowanego przyrządu, określając jego przydatność do wykonywania pomiarów, w tym również przekazywania jednostki miary lub poświadczenia, że wzorcowany przyrząd spełnia określone wymagania metrologiczne. Wzorcowanie danego przyrządu pomiarowego należy powtarzać tak długo, jak długo przyrząd znajduje się w użytkowaniu i służy do celów, dla których został wyprodukowany.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom uruchomiliśmy w naszej firmie usług z zakresu wykonywania wzorcowań urządzeń pomiarowych. Wszystkie zlecane nam wzorcowania poświadczone są świadectwem wzorcowania wydanym przez naszą firmę, GUM lub Akredytowane Laboratorium Wzorcujące.
W ramach udzielonej akredytacji PCA AP 149 wykonujemy wzorcowania wag nieautomatycznych w zakresie do 60000kg.