Lepkościomierze

Czas żelowania

Oznaczanie czasu żelowania i maksymalnej temperatury podczas żelowania
nienasyconych żywic poliestrowych
Model
Opis
Cena
Idealne urządzenie sprawdzające czas utwardzania
~30650.00 zł NETTO
Urządzenie do określania czasu żelowania.
33000.00 zł NETTO
Idealne urządzenie sprawdzające czas utwardzania
38600.00 zł NETTO