Nefelometryczna jednostka mętności

Nefelometria określa mętność roztworu na podstawie analizy efektu Tyndalla.
Model
Opis
Cena