Bar

Jednostka miary ciśnienia w układzie jednostek CGS równą 10 0000 Pa = 1000 hPa.
Model
Opis
Cena