Centypauz

Ponadpodstawowa jednostka lepkości dynamicznej w układzie jednostek miar CGS równa 1 mPa·s.
Model
Opis
Cena
Wiskozymetr specjalny Brookfield typu Stormer.
18500.00 zł NETTO