Dżul

Jeden dżul to praca wykonana przez siłę o wartości 1 N przy przesunięciu punktu przyłożenia siły o 1 m w kierunku równoległym do kierunku działania siły.
Model
Opis
Cena
Młot wahadłowy do badania udarności tworzyw sztucznych do 5 J metodami Charpy’ego oraz Izoda.
70600.00 zł NETTO