Decybel

Logarytmiczna jednostka natężenie dźwięku równa 1/10 bela.
Model
Opis
Cena