Formazynowa jednostka nefelometryczna

Służy do określania stężenia zawieszonych cząstek w próbce wody przez pomiar światła padającego rozproszonego pod kątem prostym z próbki.
Model
Opis
Cena