Gęstość względna

Skala stosowana w refraktometrii do pomiaru ciężaru właściwego
Model
Opis
Cena