Kiloluks

Jednostka natężenia oświetlenia równa 1000 luksom.
Model
Opis
Cena