MikroSiemens na centymetr

Jednostka elektrycznych właściwości badanego roztworu.
Model
Opis
Cena