Om

1 om to opór elektryczny istniejący pomiędzy dwoma punktami przewodu, gdy niezmienna różnica potencjałów jednego wolta (1 V) działająca między tymi dwoma punktami wywołuje w tym przewodzie prąd o natężeniu jednego ampera
Model
Opis
Cena
Czujnik zalania wodą - konduktometr.
725.00 zł NETTO