Procent stężenia tlenu rozpuszczonego w wodzie

Jednostka pomiaru stężenia tlenu rozpuszczonego w wodzie.
Model
Opis
Cena
Miernik stężenia CO2 oraz opcjonalnie O2.
1 661.00 zł NETTO