Procent stężenia tlenu rozpuszczonego w wodzie

Jednostka pomiaru stężenia tlenu rozpuszczonego w wodzie.
Model
Opis
Cena
CO-421A jest przyrządem stacjonarnym, wykorzystywanym do pomiarów ciągłych tlenu.
1990.00 zł NETTO
Miernik stężenia CO2 oraz opcjonalnie O2.
1900.00 zł NETTO