Skala twardości Leeba

Skala oznaczania twardości metali na podstawie pomiaru metodą dynamiczną (odbicia sprężystego) .
Model
Opis
Cena