Stopień Brix

Pomiaru stosunku wagi cukru i wody, w której określona objętość cukru została rozpuszczona.
Model
Opis
Cena