Stężenie

Model
Opis
Cena
Miernik stężenia CO2 oraz opcjonalnie O2.
1900.00 zł NETTO
Miernik stężenia CO2 oraz opcjonalnie O2.
1900.00 zł NETTO
Miernik stężenia CO2 oraz opcjonalnie O2.
1900.00 zł NETTO
Refraktometr lunetkowy do pomiaru zawartości cukru w zakresie 0-15 % Brix.
1100.00 zł NETTO
Refraktometr cyfr. OPTi Duo, Brix 95/HFCS 90+
2900.00 zł NETTO
pH-mV - ISE - temperatury laboratoryjny z zaawansowanymi funkcjami do doskonałych analiz.
6800.00 zł NETTO
Do pomiaru poziomu cukrów 0–95 %Brix
~20200.00 zł NETTO
Cyfrowe refraktometry z kontrolą temperatury Peltiera
~25120.00 zł NETTO
Do pomiaru poziomu cukrów 0–95 %Brix
~25120.00 zł NETTO
Cyfrowy ręczny refraktometr serii DR
1192.00 zł NETTO
Cyfrowy ręczny refraktometr Brix 95 %
1863.00 zł NETTO
Cyfrowy ręczny refraktometr Brix 95 %
3825.00 zł NETTO
Cyfrowe refraktometry z kontrolą temperatury Peltiera
~28100.00 zł NETTO
Cyfrowe refraktometry z kontrolą temperatury Peltiera
~27700.00 zł NETTO
Cyfrowe refraktometry z kontrolą temperatury Peltiera
~32400.00 zł NETTO
Cyfrowe refraktometry z kontrolą temperatury Peltiera
~32900.00 zł NETTO
Cyfrowe refraktometry z kontrolą temperatury Peltiera
~38950.00 zł NETTO
Cyfrowe refraktometry z kontrolą temperatury Peltiera
~45980.00 zł NETTO