Stężenie

Model
Opis
Cena
Miernik stężenia CO2 oraz opcjonalnie O2.
1500.00 zł NETTO
Miernik stężenia CO2 oraz opcjonalnie O2.
1500.00 zł NETTO
Miernik stężenia CO2 oraz opcjonalnie O2.
1500.00 zł NETTO
Refraktometr lunetkowy do pomiaru zawartości cukru w zakresie 0-15 % Brix.
1100.00 zł NETTO
Refraktometr cyfr. OPTi Duo, Brix 95/HFCS 90+
2900.00 zł NETTO
pH-mV - ISE - temperatury laboratoryjny z zaawansowanymi funkcjami do doskonałych analiz.
5400.00 zł NETTO
Do pomiaru poziomu cukrów 0–95 %Brix
~20200.00 zł NETTO