Stężenie

Model
Opis
Cena
Miernik stężenia CO2 oraz opcjonalnie O2.
1 661.00 zł NETTO
Miernik stężenia CO2 oraz opcjonalnie O2.
1 661.00 zł NETTO
Miernik stężenia CO2 oraz opcjonalnie O2.
1 661.00 zł NETTO
Refraktometr lunetkowy do pomiaru zawartości cukru w zakresie 0-15 % Brix.
1100.00 zł NETTO
Refraktometr cyfr. OPTi Duo, Brix 95/HFCS 90+
2900.00 zł NETTO
pH-mV - ISE - temperatury laboratoryjny z zaawansowanymi funkcjami do doskonałych analiz.
5400.00 zł NETTO
Do pomiaru poziomu cukrów 0–95 %Brix
~20200.00 zł NETTO
Cyfrowe refraktometry z kontrolą temperatury Peltiera
~25120.00 zł NETTO
Do pomiaru poziomu cukrów 0–95 %Brix
~25120.00 zł NETTO
Cyfrowy ręczny refraktometr serii DR
1192.00 zł NETTO
Cyfrowy ręczny refraktometr Brix 95 %
1863.00 zł NETTO
Cyfrowy ręczny refraktometr Brix 95 %
3825.00 zł NETTO
Cyfrowe refraktometry z kontrolą temperatury Peltiera
~28100.00 zł NETTO
Cyfrowe refraktometry z kontrolą temperatury Peltiera
~27700.00 zł NETTO
Cyfrowe refraktometry z kontrolą temperatury Peltiera
~32400.00 zł NETTO
Cyfrowe refraktometry z kontrolą temperatury Peltiera
~32900.00 zł NETTO
Cyfrowe refraktometry z kontrolą temperatury Peltiera
~38950.00 zł NETTO
Cyfrowe refraktometry z kontrolą temperatury Peltiera
~45980.00 zł NETTO