Elmetron CC-511

CC-511 mierzy przewodność, zasolenie i temperaturę. Duży czytelny wyświetlacz umożliwia jednoczesny odczyt mierzonej funkcji oraz temperatury. Przyrząd daje możliwość wykonania pomiaru wód redestylowanych i cieczy o przewodności do 1000 mS/cm.
  • Pomiar
    Zakres
    Rozdzielczość
Cena:

1610.00 zł NETTO

Zamów

Zapytaj
o szczegóły

Konduktometry laboratoryjne

Elmetron CC-511

• 4 podzakresy przełączane automatycznie (autorange).
• Pomiar zasolenia w przeliczeniu na NaCl do 250 g/l oraz KCl do 200 g/l.
• Przeliczanie przewodności na zasolenie następuje wg. rzeczywistej zależności a nie stałego współczynnika
• Możliwość przybliżonego określenia zawartości masy suchej (TDS).
• Można stosować czujnik konduktometryczny:
EC-60 -szklany z platynowymi elektrodami
EC-70 - plastykowy ze stalowymi elektrodami
CD-210 - szklany platynowy

Przewodność: 0 ÷ 1000 mS/cm

Dokładność: ±0,25 procent

Zasolenie: 0...250 g/l

Temperatura: -50 ... 199,9 C

Dokładość: ± 0,1 C

Rodzaj

Konduktometry laboratoryjne ,

Długość

180 mm

Wysokość

50 mm

Szerokość

200 mm

Waga

600 g