Elmetron CX-401

W przyrządzie o zminimalizowanych wymiarach zawarto wszystkie funkcje pH-metrów, konduktometrów i tlenomierzy serii 401. CX-401 mierzy pH, potencjał redox (mV), przewodność, zasolenie w przeliczeniu na NaCl lub KCl, TDS, stężenie tlenu w powietrzu w procentach, zawartości tlenu rozpuszczonego w wodzie lub ściekach w procentach albo w mg/l, ciśnienie atmosferyczne i temperaturę. Ma zastosowanie w pomiarach terenowych oraz laboratoryjnych. Przyrząd posiada czytelny, podświetlany wyświetlacz z regulacją jaskrawości.
  • Pomiar
    Zakres
    Rozdzielczość
Cena:

2190.00 zł NETTO

Zamów

Zapytaj
o szczegóły

Ph-metry przenośne

Elmetron CX-401

Zakres pH: -2.000 - +16.000 pH

O 2 ( mg/l): 0 ÷ 60 mg/l

O 2 (proc.) pow. / woda: 0 ÷ 100 / 0 ÷ 600 proc.

Zakres mV: +/- 1999.9 mV

Zakres temperatury: -50,0 ....+199,9 C

Zakres ciśnienia: 800 ̧ 1100 hPa

Przewodność: 0...1999,9 mS/cm

Zasolenie: 0 ÷ 200 g KCl

Zasolenie: 0 ÷ 250 g NaC

Rodzaj

Ph-metry przenośne,

Długość

22 mm

Wysokość

149 mm

Szerokość

82 mm