Elmetron CX-502

W przyrządzie zawarto wszystkie funkcje laboratoryjnych pH-metrów, konduktometrów i tlenomierzy serii 502. CX-502 mierzy pH, potencjał redox (mV), przewodność, zasolenie, stężenie tlenu rozpuszczonego w wodzie i temperaturę. Posiada zabudowana drukarkę termiczną 60 mm.

  • Pomiar
    Zakres
    Rozdzielczość
Cena:

3360.00 zł NETTO

Dodaj do koszyka

Zapytaj
o szczegóły

Ph-metry laboratoryjne i do pomiarów ciągłych

Elmetron CX-502

• Pełny zakres pomiarowy przewodności zapewnia pomiar zarówno ultra czystych wód jak i solanek.
• W zależności od zastosowanej elektrody możliwy jest pomiar wód czystych, ścieków, gleby itp.
• Automatyczny pomiar ciśnienia atmosferycznego z przeliczeniem wpływu na pomiar tlenu.
• Automatyczne przeniesienie zmierzonego zasolenia w funkcji przewodności do funkcji pomiaru tlenu i automatyczne przeliczenie jego wpływu na wynik pomiaru tlenu w mg/l.
• Automatyczna lub ręczna kompensacja temperatury.

Zakres pH: -2.000 - +16.000 pH

Dokładność pH: ± 0,001 pH

Zakres mV: ± 1999,9mV

Dokładność mV: ± 0,1 mV

Zakres temperatury: -50,0 ....+199,9 C

Dokładność C: ± 0,1 C

Przewodność: 0...1999,9 mS/cm

Dokładność: ± 0,1proc.

Rodzaj

Ph-metry laboratoryjne i do pomiarów ciągłych

Długość

50 mm

Wysokość

180 mm

Szerokość

200 mm

Waga