Elmetron ERS-2

Elektroda zespolona typu ERS-2 jest ogniwem pomiarowym przeznaczonym do pomiarów potencjałów utleniająco-redukujących (ORP, redoks) w roztworach wodnych. Składa się z półogniwa wskaźnikowego w postaci spiralnego platynowego drutu owiniętego na końcu elektrody oraz z chlorosrebrowego półogniwa odniesienia o potencjale stałym. Elektroda posiada ceramiczny łącznik elektrolityczny, osadzony w ściance szklanego korpusu. Konstrukcja elektrody umożliwia łatwe czyszczenie elektrody platynowej. Do typowych zastosowań elektrody ERS-2 należą: kontrola przebiegu reakcji utlenienia i redukcji w basenach, w procesach chemicznego lub biologicznego uzdatniania ścieków przemysłowych i komunalnych, badania czystości wód powierzchniowych, kontrola procesów fermentacyjnych itp. Jako przykłady można wymienić utlenianie cyjanków chlorem lub podchlorynem oraz redukcję chromianów do
jonów chromowych w ściekach powstałych w procesach galwanicznych lub powierzchniowej obróbki metali. Elektroda ERS-2 może także znaleźć zastosowanie w laboratoriach analitycznych, jako wskaźnik punktu końcowego miareczkowania w reakcjach utlenienia i redukcji (np. w jodometrii, bromianometrii lub manganometrii).

  • Pomiar
    Zakres
    Rozdzielczość
  • Redox
    -2000 - 2000 mV
Cena:

300.00 zł NETTO

Dodaj do koszyka

Zapytaj
o szczegóły

Elektrody Ph

Elmetron ERS-2

- zakres temperatury pracy: 5 ...+80 ºC

- półogniwo wskaźnikowe : platyna

- półogniwo odniesienia (chlorosrebrowe): Ag/AgC

- roztwór odniesienia: 3,5 M KCl + AgCl

-  łącznik elektrolityczny: ceramiczny, pojedynczy

- minimalna głębokość zanurzenia:30 mm

- maksymalna głębokość zanurzenia: 120 mm

- materiał korpusu: szkło

- materiał oprawki: polipropylen

- długość przewodu ok. 1 m

- wtyczka BNC

Rodzaj

Elektrody Ph,

Długość

mm

Wysokość

140 mm

Szerokość

12 mm

Waga

Sprawdź

Podobne produkty
ERP-1

300.00