Sonopan L-420

Radiometr fotometr L-420 jest idealnym urządzeniem do budowania systemów pomiarowych o dowolnym zastosowaniu (akwizycja danych, sterowanie procesami technologicznymi itp.). Radiometr fotometr L-420 stanowi platformę sprzętową przeznaczoną do pomiaru jednego z parametrów: natężenia oświetlenia, natężenia napromienienia, natężenia napromienienia fotonowego, luminancji (świetlnej), luminancji energetycznej, luminancji fotonowej. Może współpracować z analogowym interfejsem pętli prądowej 4-20mA lub cyfrowym interfejsem RS232. Interfejs RS232 umożliwia sterowanie zgodne z protokołem producenta SONBUS lub standardowym protokołem MODBUS RTU. Miernik L-420 automatycznie kompensuje wpływ temperatury na wynik pomiaru. Użytkownik ma możliwość zmiany czasu uśredniania wyniku z zakresu 160ms - 10,24s. Poprzez interfejs RS232 przekazywane są wartości: średnia oraz minimalna i maksymalna pojedynczej konwersji zaobserwowane w czasie uśredniania. Specyfikacja urządzenia budowana jest w oparciu o wymagania klienta. Należą do niej: rodzaj mierzonej wielkości (miernik natężenia oświetlenia / napromienienia, miernik luminancji świetlnej / energetycznej), czułość widmowa, ilość oraz wartości zakresów pomiarowych. Pełna nazwa przyrządu budowana jest w oparciu o specyfikację zamawiającego.
  • Pomiar
    Zakres
    Rozdzielczość
Cena:

2300.00 zł NETTO

Zamów

Zapytaj
o szczegóły

Stacjonarne pyranometry

Sonopan L-420

Luksomierz zgodny metrologicznie z L-100 (którego parametry podano w tabeli obok) zbudowany na platformie L-420 będzie nosił nazwę L-420/V/500k/E/0/A :
- L-420: oznaczenie platformy sprzętowej,
- V: rodzaj miernika i charakterystyka widmowa, w tym przypadku: fotometr, czułość V(l),
- 500k: wartość najwyższego zakresu pomiarowego, w tym przypadku: 500klx,
- E: miernik natężenia oświetlenia/napromienienia w tym przypadku: luksomierz, - 0: konfiguracja oprogramowania miernika,
- A: parametr związany z czułością widmową, w tym przypadku klasa dokładności A. Dodatkowo może oznaczać wersję wykonania (ilość i krotność zakresów pomiarowych oraz inne szczegóły budowy).

zakresy pomiarowe:: 50 lx   rozdzielczość 0,001 lx

zakresy pomiarowe:: 5000 lx rozdzielczość 0,1 lx

zakresy pomiarowe:: 500 klx rozdzielczość 10 lx

klasa dokładności:: A wg CIE

błąd niedop. widmowego f1':: Błąd:510

błąd niedop. kierunkowego f2:: Błąd:510

nieliniowość f3:: Błąd:510

błąd przełącznika zakresów f11: Błąd:510

współczynnik temperaturowy a :: Błąd:510

zakres temperatury pracy:: -40 ÷ +60°C

napięcie zasilające: : +9 do +30V

Klasa szczelności:: IP65

Rodzaj

Stacjonarne pyranometry,

Wysokość

80 mm

Szerokość

śr. 44 mm

Waga

170 g