Miligram na litr

Jednostka stosunku masy danej substancji do objętości mieszaniny.
Model
Opis
Cena
Wodoszczelny tlenomierz do odtlenionych wód.
4570.00 zł NETTO
Wodoszczelny tlenomierz do do pomiaru tlenu rozpuszczonego w wodzie i ściekach w % nasycenia lub w mg/l, temperatury oraz ciśnienia...
3550.00 zł NETTO
Wodoszczelny tlenomierze CO-411
1690.00 zł NETTO
Regulator przemysłowy zawartości tlenu w powietrzu i wodzie.
1550.00 zł NETTO
Przemysłowy regulator stężenia tlenu rozpuszczonego w wodzie.
3500.00 zł NETTO
Wodoszczelny, wielofunkcyjny przyrząd terenowo - laboratoryjny
2430.00 zł NETTO
Wodoszczelny, wielofunkcyjny przyrząd laboratoryjno - terenowy
2600.00 zł NETTO
Wielofunkcyjny przyrząd laboratoryjny CX-505
3060.00 zł NETTO