Miligram na litr

Jednostka stosunku masy danej substancji do objętości mieszaniny.
Model
Opis
Cena
Wodoszczelny tlenomierz do odtlenionych wód.
4350.00 zł NETTO
Wodoszczelny, wielofunkcyjny przyrząd terenowo - laboratoryjny
2190.00 zł NETTO
Wielofunkcyjny przyrząd laboratoryjny CX-505
2950.00 zł NETTO