Miligram na litr

Jednostka stosunku masy danej substancji do objętości mieszaniny.
Model
Opis
Cena
Wodoszczelny tlenomierz do odtlenionych wód.
4350.00 zł NETTO