Miligram na litr

Jednostka stosunku masy danej substancji do objętości mieszaniny.
Model
Opis
Cena
Wodoszczelny tlenomierz do odtlenionych wód.
4200.00 zł NETTO
Regulator przemysłowy zawartości tlenu w powietrzu i wodzie.
1450.00 zł NETTO
Przemysłowy regulator stężenia tlenu rozpuszczonego w wodzie.
3490.00 zł NETTO
Wodoszczelny, wielofunkcyjny przyrząd terenowo - laboratoryjny
2100.00 zł NETTO
Wodoszczelny, wielofunkcyjny przyrząd laboratoryjno - terenowy
2410.00 zł NETTO
Wielofunkcyjny przyrząd laboratoryjny CX-505
2800.00 zł NETTO